Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet ry vuosikokouskutsu – Kokous järjestetään etäkokouksena korona rajoitusten vuoksi

Tervetuloa KKMM Ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 17.2.2021 kello 18.00-21.00.

Yhdistyksen vuosikokous joudutaan järjestämään koronan vuoksi poikkeusjärjestelyin.
Tällä hetkellä viranomais suositusten mukaan sallitaan vain alle 10 hengen kokoontumiset ja tästä syystä emme voi järjestää kokousta normaalisti.

Kokous järjestetään etäkokouksena Microsoft TEAMS ohjelmistoa hyväksi käyttäen.
Ohjelmisto on yleisesti käytössä oleva ja sitä voidaan käyttää niin älypuhelimella kuin tietokoneella.

Jäsen voi käyttää teknistä avustajaa avustamaan tietotekniikan käytössä tai käyttää asiamiestä jolla tulee olla valtakirja. Valtakirja tulee lähettää etukäteen osoitteeseen vuosikokous@kkmm.fi

Kokouksen materiaali, Teamsin kirjautumislinkki ja käyttöohjeet löytyvät alta.

Etäkokous avataan klo 17.30, jolloin halukkaat voivat harjoitella ohjelmiston käyttöä ja testata yhteyttä ennen kokouksen alkamista. Näin voimme aloittaa kokouksen sujuvasti aikataulussa kello 18.00 .

Suomenkieliset TEAMS ohjeet löydät täältä:

https://support.microsoft.com/fi-fi/office/kokoukseen-liittyminen-ilman-teams-tili%C3%A4-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508#ID0EBBAAA=Desktop

tai kirjoita Googlen hakuun ” teams liity kokoukseen”

Ennen kokousta tai ongelmatilanteissa voit kysyä apua tai lisätietoja lähettämällä sähköpostia: vuosikokous@kkmm.fi

tai soittamalla:
Tero  puh.           040 7650822
Seppo puh.         0500 400 409

Terveisin

KKMM Ry:n hallitus

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 5. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
 6. Esitetään toimintakertomukset kaudelta 2020
 7. Esitetään tilikertomus ja kuullaan toiminnantarkastajan lausunto kaudelta 2020
 8. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 9. Päätetään hallituksen vuosikokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat:
  – Hallitus esittää paperipostituksen korvaukseksi 5 euron maksua.
  – Hallitus esittää yhdistyksen kunniajäseniksi seuraavia: Martti Nurmi, Vesa Pärkinen ja Veikko Sakeus
 10. Hyväksytään toimintasuunnitelma kaudelle 2021
 11. Päätetään hallituksen esittämien maksujen suuruus ja maksuajat kaudelle 2021
 12. Hyväksytään tulo- ja menoarvio kaudelle 2021
 13. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) vara toiminnantarkastaja
 14. Käsitellään muita esille tulevia asioita
  – 2020 kevään mielipidekysely
 15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen materiaalit ladattavissa

 1. Tilinpäätös
 2. KKMM tuloslaskelma 2020
 3. Budjetti
 4. Toimintasuunnitelma
 5. Toimintakertomus
 6. Toiminantarkastuskertomus 2020
 7. Maksut 2021

Liity kerhon vuosikokokseen käyttäen alla olevaa Microsoft Teams meeting linkkiä ja kirjautusessa kirjoita nimesi ja jäsennumerosi:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU3YzRiZGQtZjc5YS00ODhkLWIwMzQtNmE3MWJmNDFhNmIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d471751-9675-428d-917b-70f44f9630b0%22%2c%22Oid%22%3a%22e65caf89-41e3-4c67-8717-d104d13d02d0%22%7d 

Suomenkielinen käyttöohje