AIKA  Keskiviikkona 9.3.2022 klo 17.30

LÄSNÄ         Matias Kaivos, Markus Alanko, Jari Jokinen, Juha Kalajoki, Tero Keinovaara, Veli-Pekka Rahikainen, Outi Sailo, varajäsenet Pekka Korhonen ja Pekka Peltonen sekä hallituksen ulkopuolelta Jukka Somari

POISSA        Risto Innanen, Seppo Peltovuori

                      Hallituksen kokouksessa käsiteltiin tavanomaiset esityslistan mukaiset asiat. Hallitus valitsi keskuudestaan sääntöjen mukaiset toimihenkilöt ja jaostojen vetäjät kaksivuotiskaudelle seuraavasti:      

            Varapuheenjohtaja Markus Alanko

            Sihteeri Outi Sailo

            Satamajaosto Veli-Pekka Rahikainen

            Saarijaosto Jukka Somari, hallituksen ulkopuolelta

            Erähovijaosto Risto Innanen

            Metsästysjaosto Juha Kalajoki

            Kalastusjaosto Jari Jokinen

            Viestintäjaosto Seppo Peltovuori

Taloudenhoitaja, kirjanpitäjä Marja-Leena Koskelin, hallituksen ulkopuolelta

Hallitus päätti, että alkaneella kaudella hallituksen kokouksiin kutsutaan varajäsenet sekä saarijaoston vetäjä Jukka Somari.

Pro Morsfjärden -yhdistyksen ja kalanistutusyhteistyön yhteyshenkilönä toimii Jari Jokinen.

Jaostojen asioita kokouksessa käsiteltiin seuraavasti:

  • Satamajaosto: Päätettiin kevään ensimmäinen talkoopäivä, todettiin vartiovuorojen alkamisaika sekä päätettiin vartiotuvan patjan ja liinavaatteiden uusimisesta. Keskusteltiin telakointipaikkojen lisäämisestä, kulunvalvonnasta, luvattomasta pysäköinnistä sekä satama-alueen korjaustarpeista sekä sääntöjen mukaisesta venepaikkojen tilapäisestä käyttöönotosta käyttämättömänä olevien venepaikkojen osalta.
  • Saarijaosto: Päätettiin laavun katon uusimisesta, mökkien vuoteiden patjojen ja liinavaatteiden uusimisesta, laiturin tukirakenteiden korjaamisesta ja laavun katon uusimisesta.
  • Kalastusjaosto: Jatketaan kalanistutusta, mutta yritetään löytää sopivampi paikka sekä järjestetään koululaisten onkitapahtuma.
  • Metsästysjaosto jatkaa keinopesien tekemistä aikaisempaan tapaan
  • Erähovijaostossa ei ollut käsiteltäviä asioita
  • Viestintäjaosto on laatinut viestintäsuunnitelman, mihin kuuluu mm. uuden jäsenen infopaketti, kokousten tiivistelmät nettisivulle ja uutiskirjeiden lähettäminen jäsenille. Selvitetään mahdollisuutta osallistua Kirkkonummi-päiville ja/tai avoimien ovien päivän järjestämistä Pro Morsfjärdenin kanssa.
  • Päätettiin perustaa kamerajaosto jäsenistön toiveiden mukaisesti.

Yhdistyksen talous on hyvällä mallilla, jäsenmaksulaskut on postitettu. Saapuneita jäsenhakemuksia on käsitelty ja hyväksytty sekä hallituksen sähköpostiringissä että kokouksessa.

Hallitus päätti seuraavan kokouksen ajaksi 6.4.2022.

Puheenjohtaja Matias Kaivos päätti kokouksen klo 19.50