HALLITUKSEN KOKOUS 2/2023

AIKA            Keskiviikkona 22.3.2023 klo 17.30

LÄSNÄ         Matias Kaivos, Markus Alanko, Jari Jokinen, Juha Kalajoki, Tero Keinovaara, Outi Sailo, Seppo Peltovuori, Veli-Pekka Rahikainen sekä varajäsen Pekka Korhonen

POISSA        Risto Innanen, varajäsen Pekka Peltonen

Hallituksen kokouksessa käsiteltiin tavanomaiset esityslistan mukaiset asiat.

Kuluvalla toimintakaudella hallituksen tehtävät pysyvät ennallaan.

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja sihteerillä:

– Puheenjohtaja Matias Kaivos

– Varapuheenjohtaja Markus Alanko

– Sihteeri Outi Sailo

Rahastonhoitaja Marja-Leena Koskelin / Taloushallinto Koskelin Oy

Jaostojen vetäjät kokoavat jaostoihin jäseniä tarpeen mukaan.

– Satamajaosto Veli-Pekka Rahikainen

– Saarijaosto Jukka Somari, hallituksen ulkopuolelta

– Kalastusjaosto Jari Jokinen

– Metsästysjaosto Juha Kalajoki

– Erähovijaosto Risto Innanen

– Tiedotusjaosto Tero Keinovaara

– Kamerajaosto Pekka Peltonen

Jaostojen asioita kokouksessa käsiteltiin seuraavasti:

  • Satamajaosto: Päätettiin kevättalkoiden päivämäärät 22.4. ja 6.5. sekä syystalkoiden päivämäärät 23.9. ja 7.10. Kauden aikana toteutettavaksi töiksi päätettiin puunkaato parkkipaikalta, kantojen jyrsintää, laiturin korjausta sekä ruoppaustarpeen selvitystä.
  • Saarijaosto: Päätettiin korjata ison mökin uunin hormiliitos ja uusia saunamökin tulisija sekä rakentaa laavuun seinät.
  • Kalastusjaosto: Järjestetään koululaisten onkipäivä toukokuussa sekä osallstutaan taimenen istutukseen.
  • Metsästysjaosto: Ei käsiteltäviä asioita.
  • Erähovijaosto: Talkoot suunnitteilla toukokuussa, päätettiin myös selvittää Erähovin käyttöastetta ja käyttäjämääriä.
  • Viestintäjaosto: Selvitetään kameravalvonnan laajentamismahdollisuuksia.
  • Kamerajaosto: Ei käsiteltäviä asioita.

Jäsenmaksulaskut on lähetetty ja osa on jo laskun maksanut. Yhdistyksen talous on hyvällä mallilla. Saapuneita jäsenhakemuksia ei ollut. Hallituksessa keskusteltiin vuosipäivämuistamisen tavasta ja suruadressien lähettämisestä. Viestintäjaos selvittää ja laatii ehdotuksen. Myös vene- ja telakointipaikkojen aikoja selkeytetään, tästäkin laaditaan seuraavaan kokoukseen ehdotus.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 15.2.2023 klo 18 Kirkkonummi-salissa Kirkkonummen kunnantalossa. Tilassa ei voi järjestää kokoustarjoilua.

Seuraavat hallituksen kokoukset päätettiin pitää 12.4.2023 ja 3.5.2023

Puheenjohtaja Matias Kaivos päätti kokouksen klo 19.14.