AIKA  Keskiviikkona 4.5.2022 klo 17.30

LÄSNÄ         Matias Kaivos, Markus Alanko, Juha Kalajoki, Tero Keinovaara, Veli-Pekka Rahikainen, Outi Sailo, Seppo Peltovuori sekä varajäsenet Pekka Korhonen ja Pekka Peltonen

POISSA        Risto Innanen ja Jari Jokinen

                      Hallituksen kokouksessa käsiteltiin tavanomaiset esityslistan mukaiset asiat.

Jaostojen asioita kokouksessa käsiteltiin seuraavasti:

  • Satamajaosto: Ensimmäiset talkoot on pidetty onnistuneesti 23.4. Etukäteen ilmoittautuneita oli 33, mutta paikalle saapui hienosti 53 henkilöä. Hallitus kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita! Talkoissa tehtiin tavallisia kevätkunnostustöitä ja mm. aloitettiin laiturin korjaus. Veneilykausi ja vartiovuorot ovat alkaneet 1.5. ja kirjallinen siirto- tai käyttöönottokehotus tullaan antamaan kahdelle veneelle. Lisäksi todettiin, että tarvetta on ruoppaukselle, mutta sitä selvitetään vielä tarkemmin.
  • Saarijaosto: Kauden aloitustyöt ja kausittaiset kunnostustyöt jatkuvat mm. poijujen ja pikkulaiturin asennus tulossa, laavun katon kunto selvitetään ja pyritään tarvittaessa korjaamaan, poistetaan käyttämättöminä olevat kalastuslaatikot, tarkistetaan laiturin vasojen kunto ja tarvittaessa uusitaan niitä. Lisäksi hallitus päätti teettää saareen kyltin koirien kiinnipidosta ja saaren laiturille kyltin yksityisalueesta. 
  • Kalastusjaosto: Kalanistutus on toteutunut, satamassa on tulossa ongintakilpailut 19.5. sekä koululaisten onkipäiväkin on toteutumassa.
  • Metsästysjaosto: Keinopesien valmistus ja pienpetopyynti jatkuu saaressa. Koirakurissa on havaittu puutteita ja tilanteeseen on tarvetta puuttua.
  • Erähovijaosto: ei käsiteltäviä asioita
  • Viestintäjaosto: Toukokuun jäsentiedote postitetaan jäsenille heti sen valmistuttua. Kirkkonummi-päivien osalta hallitus oli taipuvainen osallistumiseen avoimien ovien päivänä 28.8.2022. Myös osallistumista Liiku Morsfjärdenillä -tapahtumaan aikaisemman tavan mukaisesti selvitetään. Tulossa QR-koodeja, mitkä ohjaavat mm. ajantasaisiin vartiovuorolistoihin.
  • Kamerajaosto: ei käsiteltäviä asioita

Yhdistyksen talous on hyvällä mallilla, jäsenmaksulaskuista selvitellään vielä ilman viitenumeroa maksettuja maksuja. Kunta on myöntänyt yhdistykselle sekä ympäristösuojelu- että yhdistystalon kunnostusavustusta. Saapuneita jäsenhakemuksia on käsitelty ja hyväksytty hallituksen sähköpostiringissä.

Hallitus päätti seuraavan kokouksen ajaksi 1.6.2022.

Puheenjohtaja Matias Kaivos päätti kokouksen klo 19.58.