AIKA            Keskiviikkona 3.5.2023 klo 17.30

LÄSNÄ         Matias Kaivos, Markus Alanko, Tero Keinovaara, Outi Sailo, Seppo Peltovuori, Veli-Pekka Rahikainen sekä varajäsen Pekka Korhonen

POISSA        Risto Innanen, Jari Jokinen, Juha Kalajoki, varajäsen Pekka Peltonen

                      Hallituksen kokouksessa käsiteltiin tavanomaiset esityslistan mukaiset asiat.

Jaostojen asioita kokouksessa käsiteltiin seuraavasti:

  • Satamajaosto: Tulossa toiset kevättalkoot lauantaina 6.5. Satamassa tehdään tavanomaisia kevätkunnostustöitä mm. puunkaatoa ja kantojen poistoa, vesakon torjuntaa, roskien keräämistä yms. Tarjolla talkooevästä osallistujille.
  • Saarijaosto: Kevättalkoissa laitetaan pikkulaituri paikoilleen, sään salliessa laitetaan poijut paikoilleen sekä mahdollisuuksien mukaan kuljetetaan saareen polttopuita.
  • Kalastusjaosto: Koululaisten onkitapahtumaa tulossa toukokuussa, taimenen istutuksen ollut huhtikuussa ja tapahtumasta on tulossa kuvia nettisivulle.
  • Metsästysjaosto: Ei käsiteltäviä asioita.
  • Erähovijaosto: Tulossa talkoot 24–28.5. Lisätietoa saa Risto Innaselta. Erähovin tilanteen selvittelyä jatketaan ja Erähovista tullaan tiedustelemaan jäsenistön mielipiteitä loppukevään jäsenkyselyssä.
  • Viestintäjaosto: Laaditaan jäsenkirje ja lähetetään se toukokuun puolivälissä. Jäsenkysely tulossa touko-kesäkuun vaihteessa.
  • Kamerajaosto: Ei käsiteltäviä asioita.

Yhdistyksen talous on hyvällä mallilla, jäsenmaksu- ja venepaikkalaskuista on tullut suorituksia tilille. Vielä maksamattomista laskuista lähetetään maksuhuomautukset. Saapuneita jäsenhakemuksia ei ollut. Yhdistyksen vakuutusasiaan ja hallituksen vastuuvakuutusasiaan kaivattiin lisätietoa ja päätettiin, että selvitetään vaihtoehtoja useammasta vakuutusyhtiöstä. Kokouksen päättämisen jälkeen hallitus katselmoi sataman alueella.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 24.5.2023.

Puheenjohtaja Matias Kaivos päätti kokouksen klo 19.02.