AIKA            Keskiviikkona 31.5.2023 klo 18.30

LÄSNÄ         Matias Kaivos, Jari Jokinen, Juha Kalajoki, Tero Keinovaara, Outi Sailo, Seppo Peltovuori, Veli-Pekka Rahikainen sekä varajäsen Pekka Korhonen

POISSA        Markus Alanko, Risto Innanen, varajäsen Pekka Peltonen

                      Hallituksen kokouksessa käsiteltiin tavanomaiset esityslistan mukaiset asiat.

Jaostojen asioita kokouksessa käsiteltiin seuraavasti:

  • Satamajaosto: Telakointialueen laajennustyöt on aloitettu ja töitä jatketaan kesäkauden jälkeen. Laitureiden kunnostustöitä tehdään tilanteen ja tarpeen mukaisesti.
  • Saarijaosto: Ison mökin pienempi tulisija on vaihdettu ja isompi korjattu, pikku mökin takkaa varten hankintaan tarvikkeita ja saareen tilataan nuohous.
  • Kalastusjaosto: Koululaisten onkitapahtumaa on onnistuneesti pidetty, ensi vuonna toivotaan jäsenistöltä lisäapua tapahtumaan, hallitus valtuutti kalastusalueen vuokrasopimuksen uusimiseen yhdistyksen puheenjohtajan.
  • Metsästysjaosto: Lintujen pesintäkausi meneillään, metsästysjaosto seuraa pesinnän etenemistä. Tehdään virheelliseksi jäänyt korjaus metsästyssäännön pienoiskiväärikohtaan poistamalla ylimääräinen merkintä sekä pienpetopyyntiin päätettiin hankkia lisää loukkuja.
  • Erähovijaosto: Erähovin talkoisiin on osallistunut kaksi henkilöä. Hallitus jatkaa Erähovin käytön ja kiinteistön nykytilanteen selvitystyön tekemistä.
  • Viestintäjaosto: Vuoden toinen jäsenkirje on lähetetty toukokuun puolivälissä ja kesäkuun alussa on tulossa kaikille jäsenille jäsenkysely. Kysely toteutetaan sähköisesti, mutta tulossa on myös vastausohjeet niille jäsenille, jotka eivät käytä sähköisiä järjestelmiä. Hallitus neuvottelee sähköisen venerekisterin käyttöönotosta.
  • Kamerajaosto: Ei käsiteltäviä asioita.

Yhdistyksen talous on hyvällä mallilla, mutta edelleen on maksamattomia jäsenmaksu- ja venepaikkalaskuja. Puuttuvia suorituksia selvitetään. Saapuneita jäsenhakemuksia on tullut yksi, mikä on hyväksytty hallituksen sähköpostiringissä.  Yhdistyksen vakuutusasiaan ja hallituksen vastuuvakuutusasiaan ei ole vielä saatu kaivattua lisätietoa, hallitus päätti jatkaa asian selvittelyä.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 16.8.2023.

Puheenjohtaja Matias Kaivos päätti kokouksen klo 20.07.