SATAMAN OHJEET

Veneiden tyhjentäminen

Avoveneiden tyhjentämiseen on hyvä kinnittää huomiota, vene saattaa upota lyhyessäkin ajassa. Tyhjentäminen on veneen omistajan vastuulla ja laiminlyönti voi johtaa venepaikan menetykseen.

Veneiden paloturvallisuus ja vakuuttaminen

Seuran vakuutukset eivät kata millään lailla satamassa laiturussa tai säilytyksessä olevia veneitä yms. Hallitus suositteleekin ainakin palo-ja vastuuvakuutuksen ottamista veneille.

Omaisuuden merkitseminen

Satamaan telakoidut veneet, trailerit sekä telakointitarvikkeet, yms tulee merkitä selvästi omalla jäsennumerolla. Käytössä olevat ”rantalaatikot” tulee merkitä ja laatikot joissa ei ole jäsennumeroa, voidaan ottaa seuran haltuun tai hävittää.
Telineessä olevat verkkomerkit merkitään ja säilytetään kanavanpuoleisessa päässä telinettä. Merkitsemättömät merkit voidaan poistetaa taa hävittää.
Vuosikokous päätti ottaa käyttöön 35eur sanktiomaksun omaisuuden merkitsemisen laiminlyönnistä.

Vartiovuorot

Vartiovuorot hoidetaan vartiovuorolistan mukaisesti. Mikäli olet estynyt, vuoron voi vaihtaa seuraan kuuluvan kanssa, tämä on syytä tehdä riittävän ajoissa. Tilanteessa jossa tuuraajaa ei löydy pitää pyytää lupa Satamajaostolta käyttää sen nimeämää maksullista tuuraajaa.

Vartiopäiväkirjan täyttöön tulee kiinnittää huomiota. Vartiovuoro katsotaan alkaneeksi vasta kun vartiopäiväkirjan täyttö on aloitettu. Jos päiväkirjaa ei ole täytetty asianmukaisesti, tulkitaan se vartiovuoron laiminlyönniksi ja siitä seuraa asianmukaiset sanktiot. Kun vartiovuoro on aloitettu, ei vartija saa poistua satamasta ennen vuoron päättymistä aamulla.

Vartiovuoro alkaa kl0 18.00 ja loppuu klo 6.00 seuraavana aamuna.

Venepaikat

Venepaikanhaltijat ovat velvollisia huolehtimaan venepaikkansa kaislojen leikkuusta. Kiinteät säitytys teltat ovat kiellettyjä. Muutama nykyinen saa jäädä paikoilleen, mutta uusien kiinteiden rakentaminen ei ole sallittua.