VENEIDEN TYHJENTÄMINEN

Avoveneiden tyhjentämiseen on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Tyhjentäminen on veneen omistajan vastuulla ja laiminlyönti voi johtaa venepaikan menetykseen.

VENEIDEN PALOTURVALLISUUS/VAKUUTTAMINEN

Venepaikan haltijoita pyydetään kiinnittämään huomiota seuraavaan asiaan: Seuran vakuutukset eivät kata millään lailla satamassa olevia veneitä yms. Johtokunta suositteleekin ainakin palo-ja vastuuvakuutuksen ottamista veneille.

OMAISUUDEN MERKITSEMINEN

Satamaan telakoidut veneet, trailerit, telakointitarvikkeet yms tulee merkitä selvästi jäsennumerolla. Käytössä olevat ”rantalaatikot” tulee merkitä SELVÄSTI 07.05 mennessä jäsennumerolla ja vuosiluvulla. LAATIKOT JOISSA EI OLE JÄSENNUMEROA ja VUOSILUKUA 2016, 2017 TAI 2018 OTETAAN SEURAN HALTUUN TAI HÄVITETÄÄN talkoissa.
Myös telineessä olevat verkkomerkit pitää merkitä ja siirtää kanavanpuoleiseen päähän telinettä. Merkitsemättömät merkit poistetaan /hävitetään.
Vuosikokous päätti ottaa käyttöön 35eur sanktiomaksun omaisuuden merkitsemisen laiminlyönnistä.

VARTIOVUOROT

Vartiovuorot hoidetaan vartiovuorolistan mukaisesti. Mikäli olet estynyt, vuoron voi vaihtaa seuraan kuuluvan kanssa, tämä on syytä tehdä ajoissa. Tilanteessa jossa tuuraajaa ei löydy pitää pyytää lupa Satamajaostolta käyttää sen nimeämää maksullista tuuraajaa.

Vartiopäiväkirjan täyttöön tulee kiinnittää huomiota. Vartiovuoro katsotaan alkaneeksi vasta kun vartiopäiväkirjan täyttö on aloitettu. Jos päiväkirjaa ei ole täytetty asianmukaisesti, tulkitaan se vartiovuoron laiminlyönniksi ja siitä seuraa asianmukaiset sanktiot. Kun vartiovuoro on aloitettu, ei vartija saa poistua satamasta ennen vuoron päättymistä aamulla.

Vartiovuoro alkaa kl0 18 ja loppuu klo 6.00.

VENEPAIKAT

Muutamia puuaisoja tullaan talkoissa uusimaan teräksisiksi.
Venepaikanhaltijat ovat velvollisia huolehtimaan venepaikkansa kaislojen leikkuusta.
Kiinteät teltat tultaneen kieltämään tulevaisuudessa, joten uusien rakentamista ei suositella.

Toivottaa KKMM Ry johtokunta ja Satamajaosto