Verkkokalastusohjeet vesillemme 2020

Pohjaverkot:

Verkkojatan pituus saa olla korkeintaan 4 verkkoa eli 120 m. Jatoja saa olla 2 per jäsen. Pienin sallittu solmuväli on 50 mm. Hallitus suosittaa isompaa solmuväliä.

Pintaverkot:

Verkkojatan pituus saa olla korkeintaan 4 verkkoa eli 120 m. Vain 1 jata per ruokakunta. Solmuväli vähintään 80 mm.

Välivesiverkot:

Verkkojatan pituus saa olla enintään 4 verkkoa eli 120 m. Vain 1 jata per ruokakunta. Solmuväli vähintään 80 mm, silakkaverkossa 15-17 mm.

Välivesiverkot on upotettava pinnasta 2 m tapsinaruin, ankkuroitava molemmista päistä.

Pohja-, pinta- ja välivesiverkot on ankkuroitava molemmista päistä ja merkittävä voimassa olevan asetuksen mukaisesti: nimi ja yhteystiedot, heijastin sekä seuran vesillä jäsennumero ja veden pinnasta 1,2 m korkein lippukepein, joissa vähintään 20 cm x 20 cm liput päissä. Pintaverkoissa on oltava kaksoisliput molemmissa päissä, kun verkko on lähempänä kuin 1,5 m pinnasta.

Voimassa olevia lakeja ja asetuksia on noudatettava.

Merenkulkua haittaavia pyydyksiä ei saa laittaa väylille.

Merikortti löytyy sataman kokoustilan seinältä.

Kalojen alamitat:

Lohi                60 cm  Kiintiö vapaa-ajan kalastuksessa 2 lohta/vrk/henkilö

Taimen         Rasvaevätön 50 cm

                         Rasvaevällinen rauhoitettu

Kuha              42 cm

Katiskalla kalastaminen on vesialueellamme kiellettyä.

Jos poistat pyydyksesi vedestä, poista myös ankkurit ja merkit, paikkavarauksia ei sallita.

Kalastusalueen kartta: https://www.kkmm.fi/wp-content/uploads/St%C3%A5ng%C3%B6ren-vuokra-alue-31-3-2019-1.pdf

Antoisaa kalastusta !

KKMM hallitus